Stuehøj jættestue

Luftfoto venligst udlånt af COWI

Lokaliteten findes beskrevet på Egedal Kommunes hjemmeside i samarbejde med lokale foreninger

 

 

 

 

 

 

Til toppen