Byvolden i Skanderborg

1: Skanderborg Slot og købstad set fra nord i Resens Atlas fra 1677.

2: Det fredede stykke af Skanderborg byvold set fra sydøst.

3: Infoskilt ved foden af byvolden mod sydvest.

4: Oversigt over den fredede byvold set fra syd.

5: Stensætninger i nordvest-enden af byvolden.

 

Byvolden ved Vestergade er den eneste bevarede rest af et voldanlæg som Christian d. IV anlagde omkring 1617-20 for at beskytte købstaden Skanderborg. Jordvolden med dens tilhørende bastioner ses gengivet på Resens Atlas over Danmark fra 1677. Volden forbandt sikkert Skanderborg Sø og Lillesø og beskyttede dermed købstaden mod nord, hvor den ikke var beskyttet af søerne. Byens hovedgade ”Storegade” som går nord-syd gennem byen, passerede mod nord volden gennem den sikkert bevogtede byport ”Nørreport”.

Det har endu ikke været muligt, entydigt at efterspore voldens eksakte forløb gennem arkæologiske undersøgelser, og det fredede voldstykke (1) ved Vestergade står derfor indtil videre alene. Volden havde ifølge de skriftlige kilder en forgænger i form af et plankeværk opført omkring 1583, hvor Skanderborg blev tildelt sine købstadsprivilegier af Frederik d. II.
Skanderborg blev efter reformationen kongens hovedresidens i det midtjyske område (se Skanderborg Slot).

Den bevarede vold (2) er ca. 50 m lang og 15 meter bred og indtil 4 m høj. Dens nuværende form er grundet senere afgravninger meget forskellig fra det oprindelige udseende. Området (3) er i dag bebygget, og i nordvest-enden af volden ses enkelte stensætninger (4) som måske kan repræsentere oprindelige konstruktioner.

Til toppen

 

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.