Litteratur om Stenholt Krat

Freddy Boisen m.fl.
Bølling Sø og Stenholt Skov - Historie og natur

Foreningen Forlaget Boelund, 2008
156 sider
ISBN: 978-87-992741-0-9

Naturklagenævnet
Fredning af Bølling Sø og omgivende arealer
Afgørelse af 28-5-2003
Klik HER for PDF-kopi

Klosterlund Museum og Naturcenter
Stenholt Skov / Klosterlund Museum
Folder - Klik HER for PDF-kopi

Fredningsnævnet, afgørelse
Om fredning af arealer i og omkring Stenholt Skov
19. dec. 1988
Klik HER for PDF-kopi

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg
Jens Michael Frank
Stenholt Skov
Syn for Sogn 2005, s. 48-53
Klik HER for PDF-kopi

Natura 2000-plan 2016-20121
Stenholt Skov og Stenholt Mose
Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, 2016
Klik HER for PDF-kopi

Århus Amt
Gammel Skov
Århus Amt, Natur og Miljø 1995
Klik HER for PDF-kopi

Julia Gram-Jensen og Jette Raal Stockholm
Drift af stævningsskove
Skoven 4/2012, s. 171-175
Klik HER for PDF-kopi

Jesper Laursen:
Historien i skoven 
Skove og fortidsminder i Århus amt 
Skippershoved forlag 1994 
ISBN: 87-89224-11-6 

Therkel Mathiasen
Klosterlund og Snarup Mose - De ældste bopladser i Jylland og på Fyn
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1937, s. 5-10

Therkel Mathiasen
Klosterlund-fundet - i Gudenå-kulturen. En mesolitisk Indlandsbebyggelse i Jylland.
Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1937.

Jørgen Troels-Smith
Maglemosetidens Jægere og Fiskere.
Fra Nationalmuseets Arbejdsmark 1957, s. 101-133


LINKS:

Turfolder Stenholt Krat, Silkeborg Kommune (Åbner PDF-fil)
Naturstyrelsen, Bølling Sø
Naturstyrelsen, Folder, Bølling Sø (PDF-fil)
Fredninger, Stenholt Skov
Klosterlund og Stenholt Skov, 1001-fortælling
Digitale tråde over landskabet - App til mobiltelefon
Stenholt Skov, Silkeborg Kommune
Om menneskets oprindelse og udvikling
Bølling Sø, Privat hjemmeside