Litteratur om Risby-vejene

Kulturstyrelsen
"1001-Fortællinger".
"Risby-vejene"

Ingrid Nielsen (red.):
Bevar din arv
Oversigtsværk over fredningsarbejdet og de fredede monumenter i det danske landskab i anledning af fredningslovens 50 års jubilæum
GEC GAD og Skov- og Naturstyrelsen 1987
ISBN: 87-12-01751-5

Mogens Schou Jørgensen
Risby-vej og -vogne fra vikingetid
Nationalmuseets Arbejdsmark 1976
s. 170-171
Nationalmuseet 1976

Mogens Schou Jørgensen
Risby-vejene.
Veje over Risby Å fra stenalder til vikingetid.
s. 42-51.
Nationalmuseets Arbejdsmark 1977.

Mogens Schou Jørgensen
S. Hvass og B. Storgaard (Red):
Da klinger i Muld - 25 års arkæologi i Danmark
"Landtransport" s.228-230
Oversigt over de seneste 25 års arkæologi og fund i Danmark
Aarhus Universitetsforlag 1993
ISBN: 87-7288-566-1

Mogens Schou Jørgensen
Oldtidens veje i Danmark.
s. 37-62
Braut 1 Nordiske Vejhistoriske Studier 1996

Mogens Schou Jørgensen
Veje af træ.
s. 147-162
Antikvariske studier bd. 1 1977.

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

1001 - fortælling
Kulturarvsstyrelsen
"Risbyvejene - Trafik over åen"

Link til litteraturliste vedr. veje fra oldtid og middelalder
http://www.vejogbro.dk/sw142671.asp