Litteratur om Valdemar Plads langdysse

Mads Lidegaard:
Danske sten fra sagn og tro
s. 110-111
Oversigt over ca. 550 danske sagnsten og deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1994
ISBN: 87-17-06428-7

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Klaus Ebbesen
Danske dysser
s. 135
Forlaget Attika, København 2007
ISBN: 978-87-752-8652-2

Henning Gøtz
Strostrøms Amts Museer og arkiver
I muld for længe siden

GYPAF - Give Your Past A Future
Et projekt om helleristninger i Vordingborg Kommune

Geschichte und Geschichten aus Skandinavien
Die Schalensteine der Insel Møn
Flot oversigt med smukke fotos af skålgruber på Møn.