Litteratur om Sømarke-dyssen

A. P. Madsen
Gravhøje og gravfund fra stenalderen i Danmark
Gyldendal, København, 1896

Henning Dehn Nielsen:
356 oldtidsminder på øerne
Turguide til Danske oldtidsminder - heraf Samsø i Århus Amt.
Gyldendal 1977
ISBN: 87-01-40561-6

Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8

Torben Dehn, Svend I. Hansen, Flemming Kaul
Klekkendehøj og Jordehøj - restaureringer og undersøgelser 1985-1990
Stenaldergrave i Danmark, bd. 2
Nationalmuseet Skov- og Naturstyrelsen, 2000
ISBN: 9788772791463

Møns Turisbureau
Storstensgrave på Møn
Info-folder, Hent PDF-Fil HER

Kulturmiljøer på Møn
Sømarkedyssen

Guide til seværdigheder på Møn - engelsksproget guide
Sømærke dysse

Hjemmesiden "Megalit.dk"
Sømærkedyssen

GYPAF - Give Your Past A Future
Et projekt om helleristninger i Vordingborg Kommune

Geschichte und Geschichten aus Skandinavien
Die Schalensteine der Insel Møn
Flot oversigt med smukke fotos af skålgruber på Møn.