Litteratur om Birkesig Kalkovne.


Børge Kjær:
Djurslands Kalk - råstofudvinding og kalkværksindustri.
Oversigtsværk over kalkens udnyttelse på Djursland.
Djurslands og Ebeltoft Museum samt Grenaa Egnsarkiv 2001
ISBN: 87-983403-7-9
 
Jesper Laursen:
Historien i skoven
Skove og fortidsminder i Århus amt
Skippershoved forlag 1994
ISBN: 87-89224-11-6