Litteratur om Kalø Slotsruin.

Vandretursfolder ”Kalø”
www.skovognatur.dk/Udgivelser/Vandretursfoldere/atilaa/kaloe.htm

Guide til Kalø

www.sns.dk/fortidsm/netpub/kaloe/indhold.htm
 
Ingrid Nielsen (red.):
Bevar din arv
Oversigtsværk over fredningsarbejdet og de fredede monumenter i det danske landskab i anledning af fredningslovens 50 års jubilæum
GEC GAD og Skov- og Naturstyrelsen 1987
ISBN: 87-12-01751-5
 
Jan Kock:
Borg og vold
Populær gennemgang af 27 middelalderborge og voldsteder i Århus Amt
Århus Amt, erhversafd. 1999
ISBN: 87-90099-62-1
 
Rikke Agnete Olsen:
Borge i Danmark
Oversigt over danske middelalderborge
Centrum 1986
ISBN: 87-583-0275-1
 
Mads Lidegaard:
Danske høje fra sagn og tro

Oversigt over ca. 700 danske gravhøje og høje samt deres sagn
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1998
ISBN: 87-17-06754-5
 
Vilhelm La Cour:
Danske voldsteder: fra oldtid og middelalder
1. Samlede oversigt over danske voldsteder
Nationalmuseet 1957

Carsten Henrik Bang:
Guide til Danske fortidsminder
Rigt illustreret guide til ca. 500 offentligt tilgængelige fortidsminder i Danmark
Gyldendal og Skov-og Naturstyrelsen 1994
ISBN: 87-00-17166-2
 
Kirsten Meldgaard:
Kalø-guide
Rigt illustreret turguide til Kalø Slotsruin og nærmeste omgivelser
Skov- og Naturstyrelsen 1999
ISBN: 87-7279-180-2
Link HERNils Engberg, Vivian Etting og Marianne Greve Iversen
Kongens borg på Kalø - Nye undersøgelser
Om 2006-udgravningerne ved Kalø Slotsruin.
KUML 2008, s. 187-210
ISBN: 978-87-8415-50-6

Poul Henning Jensen:
Natur og Kulturguide til Århus Amt
Rigt illustreret og populær guide til Århus Amts historie, natur og seværdigheder
Århus Amt 1997
ISBN: 87-90099-19-2
 
Skov- og Naturstyrelsen:
Vandreture i Statsskovene
Turfoldere til danske statsskove og statejede arealer
Skov- og Naturstyrelsen 
www.sns.dk
 
Ingrid Falktoft Andersen:
Vejviser til Danmarks Oldtid
Turguide til Danmarks oldtid
Wormianum 1994
ISBN: 87-89531-10-8
 
Rikke Agnete Olsen m.fl.:
Voldsteder i Danmark - en vejviser
Oversigt over danske voldsteder (flere bind)
Skov- og Naturstyrelsen 1999
ISBN: 87-89224-48-5