Klemstrup Skov dysser

1: Den sydligste runddysse i Klemstrup Skov set fra nordøst.

2: Informationsskiltet ved østsiden af runddyssen.

3: Randsten og gravkammer set fra sydvest.

4: Kammergang og gravkammer set fra sydøst.

5: I gravkammeret er der næsten 2 m frihøjde. Dækstenen mangler.

6: Kammergangen set fra dysse- kammeret med dens sydøst- vendte udmunding i randstenskæden.

7: Runddyssen nord for landevejen set fra syd.

8: Kun 3 sten er bevaret i kammergangen. I forgrunden 2 af de 28 randsten hvor gangen udmundede.

9: Gravkammeret set fra øst med nedstyrtet dæksten.

10: Gravkammeret set fra nordvest med den afsprængte dæksten udenfor kammeret.

11: Indenfor randstenskæden ses bunden af den forseglende høj stadig.

12: De to ”Klemstrup-dysser” set fra nordvest.

 

På Djursland ligger mange flotte storstensgrave fra bondestenalderen. Nogle af de lettest tilgængelige er 2 runddysser på hver sin side af landevejen i Klemstrup Skov mellem Ryomgård og Pindstrup. Begge dysser er delvist restaurerede og udgør et godt typeeksempel på runddyssernes opbygning og placering. Ved den sydlige dysse er der opsat en lille informationstavle (1) ud til skovvejen øst for runddyssen.

Skoven omkring dysserne slører deres faktiske beliggenhed. De ligger ganske lavt, som det ofte er tilfældet med dysserne på Djursland, på nordbredden af det gamle Kolindsund som fra Grenå til Allingåbro adskilte Djursland i to dele helt frem til bondestenalderens begyndelse omkring 4.000 f. Kr.
Langs sundets bredder var der såvel i jæger- som bondestenalder rigelige ressourcer for både jagt og begyndende landbrug. Da dysserne blev anlagt som gravsted for Tragtbægerkulturens første bondesamfund for hen ved 5.500 år siden var stedet også skovdækket, men til forskel fra nu var skoven dengang meget tæt og næsten ren løvskov.

Runddyssen syd for vejen har en næsten intakt kæde af randsten (2) med 24 store sten, som oprindeligt stod langs foden af den nu næsten helt fjernede høj, der helt dækkede gravkammeret lidt sydøst for højens centrum. I sydøstsiden ses 2 par bæresten (3) fra kammergangen som førte gennem højen til det 5-kantede gravkammer (4) med 5 næsten 1,5 m høje, indadhældende bæresten. Dækstenene, som har dannet tag i både gravkammeret og gangen, er forsvundet i dag. Kammergangen (5) udmunder mellem to lidt forskudte randsten, og det var særligt herpå, at ofringer til de afdøde i dyssen blev henstillet.
I skovkrattet lige syd og vest for dyssen ses flere tilvoksede gamle råstofgrave, og det er måske i forbindelse med udnyttelsen af disse, at dækstenene blev fjernet.
Der kendes ikke til fund eller arkæologiske undersøgelser fra dysserne.

Nord for landevejen ligger en næsten tilsvarende runddysse (6) på ca. 11 m i diameter. Randstenskæden med 28 sten er meget flot, og de fleste sten står stadig oprejst. Også her er kammergangen (7) orienteret mod sydøst, men med kun 3 sten bevaret til i dag. Gravkammeret (8) kan synes noget uoverskueligt, men består ligeledes af et 5-kantet kammer. Nogle af stenene er itusprængte og i kammeret samt lige nordvest for kammeret ligger resterne af den sprængte dæksten (9), som oprindeligt lå på kammerets 5 bæresten.
Størstedelen af den omsluttende jordhøj (10) er også her fjernet, men indenfor randstenskæden ses bunden af højen dog stadig som en jævn stigning mod kammeret.
Fra nordvestsiden  (11) af randstenskæden ved den nordlige dysse er der et fint overblik over de to runddysser, som i skarp kontrast til oldtidsgravene gennemskæres af nutidens landevej.

Til toppen

 

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.