Hesthøj jættestue - Kerteminde Kommune

Luftfoto venligst udlånt af COWI

Lokaliteten findes beskrevet på fynskefortidsminder.dk

 

 

 

 

 

 

Til toppen