Grathe Kapel og kongers kampe

1: Thor Langes flotte mindesten over "Slaget på Grathe Hede"

2: Stedet for Grathe Kapel med mindesten set fra nord. I baggrunden ses Grathe Kirke

3: Henvisningstavle ud til Grågårdevej

4: Mindestenen blev opsat i 1892

5: Thor Lange opsatte ialt 11 mindesten på historiske steder

6: Mindestenen er udført i lys grå granit

7: Toppen af den sværdformede mindesten

8: Med din mobiltelefon kan du høre mere om stedet

 

Fra historieundervisningen husker mange af især den lidt ældre generation sikkert at have hørt noget om Grathe Hede og kongers kamp på stedet. Kun de færreste ved dog, at der findes en flot mindesten på det historiske sted for Grathe Kapel på den gamle hede syd for Thorning og lige nord for den senere Grathe Kir

Rammen for historien, Grathe kapel og mindestenen er 1100-tallets interne stridigheder om kongemagten i Danmark, hvor Svend, Knud og Valdemar kæmpede om magten. Stridighederne resulterede i et forlig omkring en tredeling af det danske rige, hvor Svend herskede over Skåne, Knud over Sjælland og Fyn og Valdemar over Jylland. For at fejre dette mødtes de tre konger i Roskilde til et stort forsoningsgilde d. 9. august 1157. Forsoningen var dog overfladisk, idet Kong Svend havde andre planer - nemlig at myrde Knud og Valdemar og dermed tilegne sig magten som enekonge over Danmark.
Det lykkedes Svend og hans folk at myrde Kong Knud, men Valdemar undslap og flygtede tilbage til Jylland. Dermed var scenen sat for det endelige opgør mellem Svend og Valdemar - og det skete d. 23. oktober på Grathe Hede.

Saxo - Danmarks første historiefortæller - beretter i slutningen af 110-tallet om det store slag på Grathe Hede, hvor Kong Svend til sidst blev trængt ud i moseområdet på flugt fra Valdemars hær. Her stødte Svend ifølge Saxo på bonden til den nærliggende "Grågårde", som med et slag kløvede Svends hoved med sin økse. Ifølge folketroen skulle Svend natten forinden have "sovet" med bondens kone, så måske fik han dermed sin hævn. Det fortælles videre, at Valdemar efter Svends død rejste et kapel på stedet til hans minde, men om dette passer må indtil videre stå usagt hen. Faktum er, at nationalmuseet i 1891 gennemførte en udgravning på stedet, som viste et rektangulært fundament efter en ca. 16 x 13 meter stor bygning, hvor mindestenen i dag står. Lige nord for kapellet fandtes også en grav, som menes at være Kong Svends. I kapelruinen er der også fundet et røgelseskar i bronze samt et forgyldt sølvkors og indenfor de seneste år er der også fundet mønter i området med metaldetektor.
Efter Slaget på Grathe Hede blev Valdemar enekonge over Danmark frem til sin død i 1182. Med baggrund i hans bedrifter - herunder et opgør med de Vendiske sørøvere i Østersø-regionen og opførelsen af Dannevirke-muren ved rigets sydgrænse - fik han derfor tilnavnet "Valdemar den Store".

Om Grathe Kapel blev opført for at mindes Kong Svend er noget tvivlsomt. Grathe Hede ligger lige på ruten for den ældgamle nord-syd gående Hærvej, hvor der allerede i middelalderen mange steder rejstes træbyggede bedesteder og kapeller langs vejen. Så måske har kapellet endnu dybere historiske rødder?

Mindestenen i lys grå granit ved Grathe Kapel er udformet som et sværd, der er stukket i jorden. Stenen blev opsat på foranledning af forfatteren Thor Lange i 1892. Thor Lange (1851-1915) levede det meste af sit i liv i Ukraine, Rusland, hvor han underviste i klassiske sprog, fik titel af statsråd og lavede utallige oversættelser m.v. Han blev godt gift med den russiske fyrstinde Natalia de Protopopoff, hvis far var meget velhavende og besad store godser i Ukraine. Thor Lange havde også en glødende interesse for historiske begivenheder og steder. Dette og en kombination med hjemlængsel til Danmark gav sig udtryk i opstillingen af i alt 11 mindesten og 3 mindetavler - bl.a. "Grathe-stenen" og "Magnusstenen" (1898) i Skibelund Krat. I Silkeborg Kommune kan du ved tomten fra Bjarup Kirke besøge endnu et af Thor Langes mindesmærker.

 

Til toppen

Copyright:

Al tekst, illustrationer og kort er beskyttet af lov om ophavsret.
Kopiering kun efter forudgående skriftlig tilladelse.
Læs mere her.