Adgang til Stenholt Krat

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

Stenholt Krat er overvejende privatejet.
Adgang sker i henhold til Naturbeskyttelseslovens regler, hvor færdsel på stier og skovveje er tilladt til fods og på cykel fra kl. 6 morgen til solnedgang. Færdsel på den afmærkede hærvejsrute er dog tilladt hele døgnet.
Bær- og svampeplukning er kun tilladt med ejerens tilladelse og al brug af åben ild er forbudt.

Faciliteter:
Den afmærkede "Hærvejssti" fører fra nord til vest gennem Stenholt Krat. Silkeborg Kommune har opsat nye informationsskilte (sep.2016) langs denne og ved indgangene til skoven - se oversigtskortet.

Særlige forhold:

Tag særligt hensyn til brandfaren. Al brug af åben ild er forbudt og medbragte hunde skal altid føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Stenholt Krat på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.