Adgang til Risby jernaldervej

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

Ved Bårse, hvor Sydmotorvejen krydser Præstø Landevej (vej 265) drejes fra motorvejen og mod Næstved. 400 m. længere fremme ligger jernaldervejen ret op til Præstø Landevej. Drej til venstre ad Risbyvej og parker hensynsfuldt i vejsiden. Fra Risbyvej leder en trappe leder ned til den gamle Risby-vej.

Faciliteter:
Informationsskilt ved jernaldervejen.

Afstand til fortidsminde: 25 m.

Særlige forhold:

Egnet fodtøj anbefales ved besøg i fugtige årstider.
Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Risby jernaldervej på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.