Adgang til Sømarke-dyssen

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

I Magleby på østsiden af Møn drejes der fra Klintevej (vej 287, Stege - Møns Klint) mod nord ad Sømarkevej til Sømarke. I Sømarke by drejes vestover ad den 1. vej til højre "Stendyssevej". Følg vejen ca. 700 og parker hensynsfuldt i vejsiden ved dyssen, som ligger ret ud til sydsiden af vejen.

Faciliteter:
Informationsskilt ved dyssen.

Afstand til fortidsminde: 25 m.

Særlige forhold:
Adgang er kun tilladt på friarealet og stierne ved og omkring dyssen.
Hunde skal føres i snor. Iagttag de dårlige oversigtsforhold på stedet.

Se luftfoto og kort på KRAK

Sømarkedyssen på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.