Adgang til Klekkendehøj jættestue

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

På Grønsundvej (vej 284) over Møn drejes der ud for Store Damme nordover mod Tostenæs / Sprove. Fra Tostenæs følges Røddingevej nordpå ca. 1,3 km til Klekkendevej og henvisningsskiltning til "Klekkende Høj". Drej ind øst-over ad Klekkendevej og parker på den afmærkede P.-plads ca. 360 m. fremme.
Fra P.-pladsen fører en afmærket, ca. 225 m. lang, trampesti over marken mod syd til jættestuen.

Faciliteter:
Henvisningsskiltning, afmærket P.-plads og trampesti.
Informationsskilt ved såvel P.-plads som ved jættestuen.
Gravkamrene i Klekkendehøj er oplyste med ellamper og bevægelsessensorer.

Afstand til fortidsminde: 255 m.

Særlige forhold:

Vis hensyn til markafgrøder og evt. græssende dyr på området.
Færdsel kun tilladt på trampestien og på jættestue-højen.
Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Klekkendehøj jættestue på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.