Adgang til Kong Asgers Høj

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI

På Grønsundvej (vej 287) drejes der nord for Store Damme mod Tostenæs og Sprove. Følg skiltning "Kong Asgers Høj", kør gennem Sprove og følg Orehældvej til venstre ca. 1 km. mod vest til Kong Asgers vej, hvor jættestuen ligger på marken ca. 60 m. fremme. Parker på den nyanlagte P.-plads ved jættestuen og følg trampestien frem til jættestuen.

Adgang til Sprove runddysse:
Fra Kong Asgers Høj følges Kong Asgers vej til fods tilbage til Orehældvej og følg trampestien i markskellet ret overfor Kong Asgers vej ca. 70 m. frem til dyssen.

Faciliteter:
Henvisningsskiltning og informationsskilt ved Kong Asgers Høj samt infotavle ud til vej nord for Sprove-dyssen.

Afstand til fortidsminde: 40 m.

Særlige forhold:

Færdsel er kun tilladt på trampestien samt på højen og friområdet omkring højen. Vis hensyn til markafgrøder, hegning og evt. græssende dyr.
Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Kong Asgers Høj på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.