Adgang til Birkesig Kalkovne.

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Fra landevejen syd for Balle på Djursland, drejes sydover ad Rugårdvej mod Rugård og Ebeltoft. Følg vejen ca. 1,3 km og drej til højre ad grusvejen ved henvisningsskiltet til kalkovnene. Følg grusvejen forbi ovnene og parker på friarealet langs vejen lige vest for ovnene. Alternativt kan der parkeres ved på det asfalterede areal ved grusvejens start ud til Rugårdvej.

Faciliteter:

Informationsskilt ved kalkovnene.

Afstand til fortidsminde: ca. 50 m.

Særlige forhold:

Parker hensynsfuldt så der ikke spærres for gennemkørende færdsel. Gå ikke ud på taget af kalkovnene, og pas på at børn ikke færdes uden opsyn på området.

Se luftfoto og kort på KRAK

Birkesig kalkovn på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.