Adgang til Ryes Skanser, Helgenæs.

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Fra Rønde - Ebeltoft området køres mod Mols og Helgenæs.
På det smalleste sted ved Dragsmur deler vejen sig. Her holdes til vestre mod Borup. Parker på afmærket parkeringsplads i nåletræsbevoksningen på højre side efter ca. 500 m kørsel

Faciliteter:
Offentlig stirute og informationsskilte. Informationsskilt om skansen øst for mindestenen på skansen. Gratis informationsfolder om Helgenæs i folderkassen ved oversigtsskiltet på parkeringspladsen.

Afstand til fortidsminde: ca. 300 m.

Særlige forhold:

Undgå slidskader på skanserne. Følg den afmærkede stirute fra parkeringspladsen.
OBS: Trappen i skrænten fra parkeringspladsen til skansearealet er ret stejl. Alternativ adgang til området kan ad stien fra asfaltvejen ca. 100 m nord for parkeringspladsen.
Hunde skal føres i snor.

Se luftfoto og kort på KRAK

Ryes skanser på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.