Adgang til Sognevejens dysser

Klik på billedet for stor udgave.
Luftfoto venligst udlånt af COWI


Fra vej 15: Århus-Grenå drejes vest for Tirstrup by mod Tirstrup lufthavn ad Stabrandvej.
Efter 3,8 km. og efter at have passeret lufthavnen drejes til højre ad Sognevejen imod Nødager. Passer ret over krydset med Horstvedvej ca. 1,3 km. fremme og fortsæt yderligere ca. 300 m til den græsklædte parkeringsniche i vejens højre side ud for langdyssen ”Kramkisten”.
Yderligere to flotte stendysser ses ret ud til vejen lidt længere fremme.

Faciliteter:
Informationsskilt ved stendyssen ”Mejdkirke”

Afstand til fortidsminde: 10 / 200 m.

Særlige forhold:
Der er kun adgang til fortidsminderne fra Sognevejen og indenfor de frahegnede områder - respekter omliggende marker.

Se luftfoto og kort på KRAK

Sognevejens dysser på Google Maps

 • Agre
 • Boplads
 • Dysse
 • Færdsel
 • Gravhøj
 • Helleristning
 • Jættestue
 • Kanal
 • Kirke/Kloster
 • Runesten
 • Forsvarsværk
 • Skanser
 • Andre anlæg
 • Viet nam

Vælg et område
Herunder har du mulighed for at vælge et specifikt område af kortet som du ønsker at se nærmere på.